• Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 21.12.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 21.12.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 30.11.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 30.11.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 23.11.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 23.11.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 02.11.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 02.11.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 19.10.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 19.10.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 05.10.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 05.10.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 15.07.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 08.07.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ') 06.04.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 30.03.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30.03.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 16.03.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ') 02.03.2019
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ- ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 25.02.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 23.02.2019
 • Β'ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ-ΑΓΝΩΣΤΟ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ') 23.02.2019
 • Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ- ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 16.02.2019
 • Β'ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ-ΓΝΩΣΤΟ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ') 16.02.2019
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ- ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 11.02.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 09.02.2019
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ- ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 28.01.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 26.01.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 26.01.20119
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ- ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 14.01.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 12.01.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ') 12.01.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 15.12.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ') 15.12.2018
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 10.12.2018
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ - ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 03.12.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 01.12.2018
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ- ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 26.11.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΛΑΤΙΝΙΚΑ 24.11.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 24.11.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 10.11.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 10.11.2018
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ - ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 22.10.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 20.10.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ(ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ') 20.10.2018
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 15.10.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 13.10.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 13.10.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 6.10.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 6.10.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 17.03.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 17.03.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 10.03.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 10.03.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 03.03.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 24.02.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 10.02.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 10.02.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 03.02.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 03.02.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 20.01.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 20.01.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 13.01.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 16.12.2017
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 16.12.2017
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 02.12.2017
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 02.12.2017
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 25.11.2017
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 25.11.2017
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 11.11.2017
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 11.11.2017
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 21.10.2017
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 21.10.2017
 • Α' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΗ 21.10.2017
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 14.10.2017
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 14.10.2017
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 07.10.2017
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 07.10.2017
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 20.07.2017
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 17.07.2017
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 10.07.2017
 • Γ' Λυκείου - Αρχαία Προσανατολισμού 03.07.2017
 • Β' Λυκείου - Ιστορία Προσανατολισμού (Προετοιμασία Γ' Λυκείου) 05.03.2017
 • Γ' Λυκείου - Λατινικά Προσανατολισμού 19.02.2017
 • Β' Λυκείου - Λατινικά Προσανατολισμού (Προετοιμασία Γ' Λυκείου) 19.02.2017
 • Γ' Λυκείου - Αρχαία Προσανατολισμού 12.02.2017
 • Β' Λυκείου - Αρχαία Προσανατολισμού (Προετοιμασία Γ' Λυκείου) 12.02.2017
 • Γ' Λυκείου - Ιστορία Προσανατολισμού 22.01.2017
 • Β' Λυκείου - Ιστορία Προσανατολισμού (Προετοιμασία Γ' Λυκείου) 22.01.2017
 • Γ' Λυκείου - Λατινικά Προσανατολισμού 15.01.2017
 • Β' Λυκείου - Λατινικά Προσανατολισμού 15.01.2017
 • Γ' Λυκείου - Αρχαία Προσανατολισμού 08.01.2017
 • Β' Λυκείου - Αρχαία Προσανατολισμού 08.01.2017
 • Γ' Λυκείου - Αρχαία Προσανατολισμού 18.12.2016
 • Β' Λυκείου - Ιστορία Προσανατολισμού Προετοιμασία Γ' Λυκείου 04.12.2016
 • Β' Λυκείου - Αρχαία Προσανατολισμού 13.11.2016
 • Β' Λυκείου - Λατινικά Προσανατολισμού 23.10.2016
 • Απόφοιτοι - Λατινικά Προσανατολισμού 16.10.2016
 • Απόφοιτοι - Αρχαία Προσανατολισμού 09.10.2016
 • Β' Λυκείου - Αρχαία Προσανατολισμού 02.10.2016
 • Γ' Λυκείου - Αρχαία Προσανατολισμού 11.07.2016
 • Γ' Λυκείου - Αρχαία Προσανατολισμού 06.11.2016
 • Γ' Λυκείου - Αρχαία Προσανατολισμού 03.04.2016
 • Β' Λυκείου - Λατινικά Προσανατολισμού 27.03.2016
 • Β' Λυκείου - Αρχαία Προσανατολισμού 20.03.2016
 • Γ' Λυκείου - Αρχαία Προσανατολισμού 21.02.2016
 • Β' Λυκείου - Ιστορία Προσανατολισμού Προετοιμασία Γ' Λυκείου 21.02.2016
 • Β' Λυκείου - Αρχαία Προσανατολισμού 07.02.2016
 • Απόφοιτοι - Ιστορία Προσανατολισμού 31.01.2016
 • Β' Λυκείου - Λατινικά Προσανατολισμού 17.01.2016
 • Γ' Λυκείου - Αρχαία Προσανατολισμού 10.01.2016
 • Απόφοιτοι - Αρχαία Προσανατολισμού 10.01.2016
 • Β' Λυκείου - Αρχαία Προσανατολισμού 03.01.2016
 • Οι εκδόσεις μας

  Εκδόσεις Βιβλίων Φλωρόπουλου

  Κατάλογος Ανακοινώσεων

 • 16
  Νοε
  ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΠΑΜΕ ΕΛΑΤΗ-ΠΕΡΤΟΥΛΙ-ΝΕΡΑΙΔΟΧΩΡΙ-ΤΡΙΚΑΛΑ.......ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΑ....

  Περισσότερα...

 • 16
  Μαρ
  ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ)

  Περισσότερα...

 • 28
  Μαρ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2018

  Περισσότερα...

 • 12
  Μαρ
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΤΩΝΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 12.03.2018

  Περισσότερα...

 • 15
  Μαρ
  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΑΕΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

  Περισσότερα...

 • 05
  Μαρ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2018

  Περισσότερα...

 • 05
  Μαρ
  ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

  Περισσότερα...

 • 16
  Μαρ
  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2018

  Περισσότερα...

 • 16
  Μαρ
  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2018

  Περισσότερα...

 • 16
  Μαρ
  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3699/2008, ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018, ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΕΛ)

  Περισσότερα...

 • 16
  Μαρ
  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3699/2008, ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2018, ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Περισσότερα...

 • 16
  Μαρ
  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1)

  Περισσότερα...

 • 16
  Μαρ
  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 2)

  Περισσότερα...

 • 16
  Μαρ
  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Ν. 4473/2017

  Περισσότερα...

 • 06
  Ιουν
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017

  Περισσότερα...

 • 20
  Ιουν
  ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ 2017

  ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ 2017

  Περισσότερα...

 • 14
  Ιουν
  Θέματα και απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων 2018

  Θέματα Πανελλαδικών Γενικής Παιδείας Θέματα Πανελλαδικών Κατεύθυνσης

  Περισσότερα...

 • 22
  Ιουν
  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2017

  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2017

  Περισσότερα...

 • 06
  Ιουν
  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  Περισσότερα...

 • 19
  Ιουν
  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Περισσότερα...

 • 09
  Ιουν
  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

  Περισσότερα...

 • 16
  Ιουν
  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Περισσότερα...

 • 12
  Ιουν
  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

  Περισσότερα...

 • 14
  Ιουν
  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ...

  Περισσότερα...

 • 07
  Ιουν
  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Περισσότερα...

 • 16
  Ιουν
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  Περισσότερα...

 •