• Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 21.12.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 30.11.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 30.11.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 23.11.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 23.11.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 02.11.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 02.11.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 19.10.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 19.10.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 05.10.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15.07.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 15.07.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 08.07.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 08.07.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 30.03.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ') 30.03.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ')30.03.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 16.03.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 02.03.2019
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 25.02.2019
 • Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 23.02.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 23.02.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 16.01.2019
 • Β'ΛΥΚΕΙΟΥ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ') 16.02.2019
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 11.02.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 09.02.2019
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 28.01.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 26.01.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ') 26.01.19
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 14.01.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 12.01.2019
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 12.02.2019
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 15.12.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ') 15.12.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ') 15.12.2018
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10.12.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ(ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ') 08.12.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 08.12.2018
 • Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 24.11.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ- ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ') 24.11.2018
 • Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 01.12.2018
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 26.11.2018
 • Β'ΛΥΚΕΙΟΥ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ') 24.11.2018
 • Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 10.11.18
 • Β'ΛΥΚΕΙΟΥ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 10.11.2018
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5.11.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20.10.2018
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 15.10.2018
 • Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 13.10.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 13.10.2018
 • Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 6.10.2018
 • Β'ΛΥΚΕΙΟΥ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 6.10.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 17.03.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 17.03.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 10.03.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 10.03.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 03.03.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 24.02.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 10.02.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ) 10.02.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 03.02.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 27.01.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20.01.2018
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 20.01.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 13.01.2018
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 16.12.2017
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 16.12.2017
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 09.12.2017
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 02.12.2017
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) 25.11.2017
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 25.11.2017
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 11.11.2017
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 11.11.2017
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21.10.2017
 • Α' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΗ 21.10.2017
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 14.10.2017
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 14.10.2017
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 07.10.2017
 • Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 07.10.2017
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 20.07.2017
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 17.07.2017
 • Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΑΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10.07.2017
 • Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού 03.07.2017
 • Β' Λυκείου - Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Προετοιμασία Γ' Λυκείου) 18.03.2017
 • Γ' Λυκείου - Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 19.02.2017
 • Β΄Λυκείου - Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Προετοιμασία Γ' Λυκείου) 22.01.2017
 • Γ' Λυκείου - Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 15.01.2017
 • Β' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού 15.01.2017
 • Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού 08.01.2017
 • Β΄Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού 08.01.2017
 • Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού 18.12.2016
 • Γ' Λυκείου - Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 13.11.2016
 • Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού 13.11.2016
 • Β' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού 23.10.2016
 • Απόφοιτοι - Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 16.10.2016
 • Γ' Λυκείου - Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 02.10.2016
 • Γ' Λυκείου - Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 02.10.2016
 • Γ' Λυκείου - Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 25.07.2016
 • Γ' Λυκείου - Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 25.07.2016
 • Γ' Λυκείου - Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 18.07.2016
 • Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού 11.07.2016
 • Β' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού 03.04.2016
 • Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού 20.03.2016
 • Γ' Λυκείου - Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 06.03.2016
 • Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού 21.02.2016
 • Β' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού Προετοιμασία Γ' Λυκείου 21.02.2016
 • Β' Λυκείου - Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Προετοιμασία Γ' Λυκείου 21.02.2016
 • Β' Λυκείου - Χημεία Προσανατολισμού Προετοιμασία Γ΄Λυκείου 14.02.2016
 • Β' Λυκείου - Α.Ε.Π.Π. Προετοιμασία Γ' Λυκείου 14.02.2016
 • Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού Προετοιμασία Γ' Λυκείου 07.02.2016
 • Β' Λυκείου - Βιολογία Προσανατολισμού (Προετοιμασία για Γ' Λυκείου) 07.02.2016
 • Γ' Λυκείου - Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 17.01.2016
 • Β' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού 17.01.2016
 • Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού 10.01.2016
 • Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού 03.01.2016
 • Οι εκδόσεις μας

  Εκδόσεις Βιβλίων Φλωρόπουλου

  Κατάλογος Ανακοινώσεων

 • 16
  Νοε
  ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΠΑΜΕ ΕΛΑΤΗ-ΠΕΡΤΟΥΛΙ-ΝΕΡΑΙΔΟΧΩΡΙ-ΤΡΙΚΑΛΑ.......ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΑ....

  Περισσότερα...

 • 16
  Μαρ
  ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ)

  Περισσότερα...

 • 28
  Μαρ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2018

  Περισσότερα...

 • 12
  Μαρ
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΤΩΝΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 12.03.2018

  Περισσότερα...

 • 15
  Μαρ
  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΑΕΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

  Περισσότερα...

 • 05
  Μαρ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2018

  Περισσότερα...

 • 05
  Μαρ
  ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

  Περισσότερα...

 • 16
  Μαρ
  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2018

  Περισσότερα...

 • 16
  Μαρ
  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2018

  Περισσότερα...

 • 16
  Μαρ
  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3699/2008, ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018, ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΕΛ)

  Περισσότερα...

 • 16
  Μαρ
  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3699/2008, ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2018, ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Περισσότερα...

 • 16
  Μαρ
  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1)

  Περισσότερα...

 • 16
  Μαρ
  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 2)

  Περισσότερα...

 • 16
  Μαρ
  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Ν. 4473/2017

  Περισσότερα...

 • 06
  Ιουν
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017

  Περισσότερα...

 • 20
  Ιουν
  ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ 2017

  ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ 2017

  Περισσότερα...

 • 14
  Ιουν
  Θέματα και απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων 2018

  Θέματα Πανελλαδικών Γενικής Παιδείας Θέματα Πανελλαδικών Κατεύθυνσης

  Περισσότερα...

 • 22
  Ιουν
  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2017

  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2017

  Περισσότερα...

 • 06
  Ιουν
  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  Περισσότερα...

 • 19
  Ιουν
  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Περισσότερα...

 • 09
  Ιουν
  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

  Περισσότερα...

 • 16
  Ιουν
  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Περισσότερα...

 • 12
  Ιουν
  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

  Περισσότερα...

 • 14
  Ιουν
  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ...

  Περισσότερα...

 • 07
  Ιουν
  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ FM ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Περισσότερα...

 • 16
  Ιουν
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  Περισσότερα...

 •